Vóórtrekkend Referendum

Enkele weken na het Raadgevend Referendum en de gemeenteraadsverkiezingen zijn we inmiddels en de situatie is ronduit beklemmend te noemen.
Nog tijdens het met terugwerkende kracht afgeschafte Raadgevend Referendum werd er toch nog één gehouden en wel over de WIV wet.

Deze wet werd in de volksmond “Sleepwet” genoemd, waardoor 78% van de Nederlanders dacht met een nieuwe visserijwet over het elektrisch vissen te maken te hebben, onwetend over het feit dat deze wet onze privacy helemaal open op straat zal gooien.
Weg privacy, welkom complotdenkers en aanslag-verijdelaars van AIVD en MIVD, die nu onder het mom van mogelijke verdachte bel- of internet-activiteiten jou en mij zonder pardon kunnen aftappen en desgewenst vervolgen, maar dit geheel terzijde.
Veel ernstiger echter was het verwachte debacle na de gemeenteraadsverkiezingen in Veldhoven.

Aangezien de verkiezingen weer het gebruikelijke slagveld waren geworden met het bijbehorende bloedbad onder de gevestigde en lokale partijen, zal het weer een immense toer worden een coalitie te vormen uit de restantjes van de pakweg 6 partijen om zo een meerderheid te krijgen in de gemeenteraad. Daar beginnen dan ook de problemen, waarschijnlijk al bij de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad.
Er zal blijken dat er niemand in het kersverse college te vinden is die ook maar een eerste begrip heeft van wat er van hen wordt verwacht, welke richting het allemaal op dient te gaan en wat de bevolking wel van die richting zal denken.
Het vorige college bleek bij elke beslissing volledig te leunen op de informeel ingewonnen mening van een select gezelschap van met zorg gekozen burgers, via een zgn Vóórtrekkend Referendum.
Deze vorm van raadpleging werd na uitvoerig advies van het gerenommeerde Limburgse  consultancy bureau JvR te R. en JM te L. ingevoerd.
Dit bureau had in Limburg voortreffelijke resultaten geboekt met haar methode van besturen, die door justitie volkomen ten onrechte als frauduleus werd aangemerkt waardoor beide partners uit hun ambtelijke functies werden ontheven.
Dit Vóórtrekkend Referendum is gebaseerd op een groep burgers die vóór worden getrokken op maatschappelijk en sociaal gebied en in ruil daarvoor hun felgekleurde mening aan de raad geven die op grond daarvan een “door de burgers van Veldhoven” gedragen beslissing kan nemen.
Elke vorm van belangenverstrengeling berust op louter toeval en dient als lasterlijke jaloezie te worden afgedaan, aldus JvR, ervaringsdeskundige in deze.
Zo kan het bureau ook hulp bieden bij de invoering van het Kansarm Referendum, het Ouwe-jongens-krentenbrood Referendum, het Platleggend Referendum en het Overbodig Referendum.

De opluchting na de eerste testen was overweldigend; beslissingen vertoonden een even grote willekeur en vooringenomenheid als vóór de verkiezingen en de burgers waren tot nu toe niet in opstand gekomen tegen de dubieuze beslissingen die alleen een bepaalde groep leken te dienen. Niets nieuws onder de zon leek de opvatting.
Er zijn plannen om ook een zgn Kansarm Referendum in te voeren, voor die kwesties die weliswaar een meerderheid van de bevolking dienen, maar door de aard van de mogelijke uitkomst kansloos zijn om door de raad serieus genomen te worden. T.z.t. zal hierover dan in een vóórtrekkend referendum worden bepaald of deze studie kans van slagen heeft.
Voorlopig moet het college met frisse energie aan het werk om de grote hoeveelheid besluiten op deze manier aan te pakken.
Vooral D66 blijkt erg onder de indruk van het potentieel van deze nieuwe vorm van referendum en overweegt dit ook landelijk tot speerpunt van de partij te maken.

202 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag