Dirigentbelasting afgeschaft


Dan was het er toch uit, het D-woord, in de troonrede nota bene.
De koning sprak ferm uit dat de Dirigentbelasting echt zou worden afgeschaft.
Een beter moment was niet mogelijk voor de muzikale gemeenschap in Veldhoven.
Het nijpende tekort aan internationale orkesten met hun top dirigenten had catastrofale vormen aangenomen.

Hoewel veel inwoners van Veldhoven het niet wilden geloven, was dit het rechtstreekse gevolg van het beroerde vestigingsklimaat door de torenhoge Dirigentbelasting van het vorige kabinet.
Het nieuwe coalitie kabinet van Mark Rutte had tijdig ingezien dat we op deze manier de laatste viool zouden spelen in Europa.
Als we de situatie in Veldhoven eens nader bekijken blijkt al gauw de kaalslag onder de betere muziekgezelschappen.
Harmonie Sub Umbra was hard op weg naar wereldfaam door het aantrekken van de IJslandse top dirigent Ange Magnus Metstockdottir maar op het laatste moment koos deze toch voor het mindere Smockhausen ensemble in Neugammen in Oostenrijk.

Het centraal planbureau heeft doorgerekend dat hierdoor zeker 15 hoogwaardige banen in Veldhoven verloren zijn gegaan. De getroffenen zijn gelukkig opgevangen door ASML waar hen een uitzichtloze flexbaan in de ICT is aangeboden, maar de culturele schade is enorm en het duurt jaren voor dit zich weer hersteld heeft.

Fanfare Sint Cecilia uit Oerle is een schim van het orkest uit 2000 toen ook hier de beoogde Amerikaanse dirigente van wereldfaam, Watt-Ann Herrie, besloot zich niet in Veldhoven te vestigen als gevolg van de wurgende Dirigentbelasting en nu in Dubai de Arabieren een toontje lager leert zingen.
Union Fraternelle, de lokale trots, heeft aangekondigd om na 175 jaar het einde van de fanfare te overwegen. Geen enkele  Champions league dirigent is bereid naar Veldhoven te komen met als reden het slechte vestigingsklimaat oftewel de onrechtvaardige Drigentbelasting.

En dan nu dit keerpunt; na het eerder verlagen van de Vocale Vermogensbelasting en het toekennen van de Talentuitkering aan jonge niet bijster getalenteerde muzikanten  is er dan nu het afschaffen van de Dirigentbelasting.

Niets staat meer in de weg van de Veldhovense orkesten om weer wereldklasse niveau te bereiken, of het zou het vaak volkomen ontbreken van talent moeten zijn dat als een virus deze muziekgroepen teistert.

Dus laten we vooral positief naar de toekomst kijken waar door het afschaffen van de Dirigentbelasting weer met verve op de grote trom mag worden geslagen en de baton van menig dirigent weer driftig kan worden geroerd tot meerdere eer en glorie van Veldhovens’ rijke muziekgeschiedenis.

149 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag